Destinacija
Područje rada

Intelektualna prava

Valamar Riviera d.d. pridržava pravo na intelektualno vlasništvo što obuhvaća autorska i srodna prava te prava industrijskog vlasništva i sva druga prava koja mu pripadaju nad ovom web lokacijom i njenim sadržajem (uključujući, ali ne ograničeno na tekstove, crteže, fotografije i druge elemente dizajna te žigove).

Ova web lokacija može sadržavati intelektualno vlasništvo trećih strana za koje Valamar Riviera d.d.  ima pravo korištenja