Destinacija
Područje rada
Povratak

Posao u korporativnim funkcijama

Brojne prilike za karijeru u Valamaru nudimo i u korporativnim funkcijama kao što su prodaja i marketing, IT, financije, pravna služba, ljudski potencijali ili rezervacijski centar. Provjerite otvorene pozicije ili nam pošaljite svoj životopis.

Valamarova Prodaja i marketing obuhvaća pet sektora. Sektor prodaje obuhvaća alotmansku, grupnu i MICE prodaju. U okviru Sektora direktne prodaje posluju rezervacijski centar, web prodaja, OTA prodaja, IT i e-poslovanje, dok se pod Sektorom direktnog marketinga nalaze direktne marketinške komunikacije, CRM (upravljanje odnosima s klijentima) i Loyalty segment. Upravljanje prihodima (Revenue management) je zaseban sektor, kao i Sektor marketinga u sklopu kojeg je obuhvaćen i destinacijski menadžment. Unutar Sektora direktnog marketinga nalazi se i Valamar Experience Concierge.

Sigurno niste znali da je naš rezervacijski centar dobio godišnju nagradu Contact Center Akademije za najbolji kontaktni centar u Hrvatskoj u 2015. godini. 

Kolege u Rezervacijskom centru predstavljaju cijelu kompaniju i poznaju svaki kutak naših destinacija kako bismo svakom gostu ponudili što bolju opciju za odmor. Za one ambiciozne imamo još dobrih vijesti–brzo se napreduje za trud i rad dobivaju se dodatne stimulacije na plaću.

Važnost našeg Sektora hrane i pića ogleda se upravo u uspješnom radu koji omogućava  kvalitetnu ponudu i vrhunsku uslugu, a time i vrhunski ugled bilo kojeg ugostiteljskog objekta.

Sektor kvalitete oformljen je prije više od desetak godina kada se počelo mjeriti zadovoljstvo gostiju i uvoditi prve standardne operativne procedure u poslovanju. Danas pokriva širok spektar odgovornosti provedbe kvalitete u Valamaru – prosuđuje, definira, mentorira, trenira, anketira i poboljšava.

Sektor kvalitete obuhvaća uvođenje, provođenje i certificiranje standarda, anketiranje gostiju i širenje Up!lifting kulture s ciljem postizanja izvrsnosti usluge i prema gostima i prema kolegama. Sektor istodobno postavlja uvijek nove standarde kvalitete. Preko različitih edukacija, razvoja zaposlenika i zajedničkih radionica zaposlenici se potiču da svoj potencijal usmjere na vrhunsku uslugu u svakoj situaciji prema gostu, kolegi i partneru.

U današnje vrijeme nabava postaje ključna poslovna funkcija koja definira vrijednost i kvalitetu inputa zajedno s ostalim organizacijskim jedinicama unutar naše kompanije, što je iznimno značajno za daljnje faze poslovnih procesa.

Nabava predstavlja sam početak poslovnog procesa jednog hotelskog poduzeća u okviru koje se osiguravaju inputi neophodni za proizvodnju, kao što su namirnice, pića, potrošni, tiskani i kancelarijski materijal, rezervni dijelovi, materijal za održavanje, oprema, sitni inventar, razni servisi i usluge.

Stvaranje dobrih preduvjeta za investicije u obostranom je interesu naše kompanije te lokalne uprave i samouprave jer ulaganja izravno pridonose razvoju cjelokupne destinacije, zapošljavanju, osiguravanju dodatnih prihoda u lokalnim zajednicama te poboljšavanju životnoga standarda ljudi. 

Za sve to brine se Sektor upravljanja imovinom i općim poslovima kao i za zakupe, dobivanje različitih akata za gradnju, građevinskih i uporabnih dozvola, a radimo na urbanističkim i prostornoplanskim strategijama, što je osobito važno pri planiranju i realiziranju investicija. Područje sigurnosti i zaštite logično se nadovezuje na cjelokupnu brigu o upravljanju imovinom, ali i sigurnosti naših gostiju, zaposlenika, ali i poslovnih partnera, što nam je uvijek prioritet.

U Valamaru se niz godina posvećuje pažnja racionalnom korištenju energije, a strategije, planovi i izvedba aktivnosti usmjerene energetskoj učinkovitosti i održivom poslovanju u nadležnosti su Tehničkog sektora.

Na vrhuncu sezone tim Tehničkog sektora broji gotovo 300 zaposlenika koji se brinu za zaštitu okoliša, tehničko održavanje te održavanje okoliša u Valamarovim destinacijama. 

Među članovima tima ima desetak inženjera različitih struka koji se brinu o stanju građevina, infrastrukture, opreme i okoliša u našim objektima. Treba posebno istaknuti da većinu tima čine djelatnici koji se u objektima brinu o stanju i funkcionalnosti zgrada, opreme i instalacija te njihovu hortikulturalnom uređenju.

Djelokrug odgovornosti Sektora investicijskih projekata obuhvaća aktivnosti pri realizaciji plana kapitalnih ulaganja, odnosno pripremu i realizaciju rekonstrukcije postojećih te gradnju novih smještajnih kapaciteta (hotela i kampova) te radnih prostora. 

Konkretno, riječ je o planiranju, ugovaranju i praćenju realizacije građevinskih projekata.

Valamarov IT tim zadužen je za razvoj i održavanje, pripremu i prijenos podataka između različitih aplikacija, razvijanje i unapređenje primjene i pružanja podrške internim korisnicima za aplikativne sustave i/ili IT infrastrukturu, održavanje opreme i općenito mrežne i servisne infrastrukture.

Kolege iz Sektora financija i računovodstva odlikuju se analitičko – istraživačkim pristupu u proučavanju zakona iz domene financija i računovodstva te u malom prstu imaju financijsko – računovodstvene teme.

Naš pravni tim ima potrebna i odgovarajuća znanja i vještine te sudjeluje u pripremi i sastavljanju nacrta ugovora, podnesaka i drugih pravnih akata za potrebe Društva iz područja imovinsko-pravnih odnosa.

Valamarov Sektor kontrolinga analizira i interpretira sadržaj i odstupanja izvještaja o poslovanju radi procjene rezultata i trendova u svrhu izrade prognoze budućeg poslovanja, s posebnim naglaskom na praćenju troškova. 

Sektor ljudskih potencijala vodi cijeli proces od regrutacije, preko selekcije i zapošljavanja, do razvoja karijere i edukacije naših svih sadašnjih, ali i budućih kolega, te je zadužen i za internu komunikaciju.

Za suradnju s medijima, komunikaciju svih naših događaja i informacija te izradu našeg internog časopisa VIV zaduženi su naši PR-ovci iz Korporativnih komunikacija.